Ryby

znak ryb

Charakterystyka znaku Ryb


Osoby urodzone pod znakiem Ryb to niepoprawni marzyciele, posiadają bogatą wyobraźnię i są niezwykle uduchowione. W życiu dużą wagę przykładają do emocji, uczuć, intuicji. Często podejmując decyzje nie kierują się racjonalnymi przesłankami, nie zwracają uwagi na fakty ale polegają na przeczuciach, snach czy znakach. Są wrażliwe na cierpienia innych osób, chętnie pomagają słabszym, pokrzywdzonym przez los. Są empatyczni, pełni współczucia i litości dla ludzi. Cechuje ich również delikatność, wrażliwość wewnętrzna, odbierają z otoczenia wszelkie uczucia, emocje i nastroje, mają problem z rozróżnieniem, gdzie kończą się ich własne niepokoje, a gdzie zaczynają emocje innych ludzi. Dzięki wrodzonej wrażliwości widzą więcej niż przeciętni ludzie, potrafią przeczuwać nastroje innych, mają też częste przeczucia co do przyszłych wydarzeń. Ich uczucia powiązane są z uczuciami innych ludzi, gdy komuś się powodzi to odczuwają pozytywne emocje, gdy komuś dzieje się krzywda sami też odczuwają cierpienie z tego powodu. Kolejną pozytywną cecha osób z pod znaku Ryb jest to, że potrafią się dzielić z innymi wszystkim co posiadają, robią to zupełnie bezinteresownie i sprawia im to wielką radość. Ich wrażliwość, otwartość i łatwowierność sprawia, że są podatne na zranienia, bardzo łatwo wyrządzić im krzywdę i oszukać. Jako osoby uduchowione mają problem z codziennym życiem, rzeczywistość fizyczna wydaje się im obca i czuja się przez nią przytłoczeni. To zagubienie w codzienności może powodować chęć ucieczki w świat własnych marzeń ale również w niebezpieczny świat alkoholu czy narkotyków. Gdy w życiu Ryb pojawiają się wyzwania mają one problem z podjęciem ich i skłonne są raczej usiekać w świat fantazji, tak jakby uważały, że rozwiązanie jakiegoś problemu w marzeniach będzie miało wpływ na rzeczywistość. Z tego też powodu mają dużą skłonność do bierności i samotności. Łatwo dostosowują się do nowych warunków i okoliczności życia, bez problemu potrafią zrezygnować z własnych potrzeb na rzecz dobra ogólnego lub dla zaspokojenia potrzeb innej osoby. Cechuje je skromność, umiarkowanie, brak pewności siebie. Są chętne do pomocy i przyjaźnie nastawione do świata. Dobrze sprawdzają się w zawodach, w których mogą pomagać innym ludziom. Są znakomitymi lekarzami, pracownikami opieki socjalnej, działają z sukcesami w instytucjach charytatywnych.

Cechy pozytywne

wrażliwość, intuicyjność, delikatność, subtelność, czułość, altruizm, poświęcenie, miedialność, mistycyzm

Cechy negatywne

niezdecydowanie, gnuśność, znerwicowanie, fatalizm, uleganie nałogom, brak poczucia rzeczywistości