Wodnik

znak wodnika

Charakterystyka znaku Wodnika


Osoby urodzone pod znakiem Wodnika są nieprzewidywalne i ekscentryczne, żyją w odległej przyszłości i można odnieść wrażenie, że są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Głównym celem ich życia jest działanie dla dobra ludzkości, są altruistami i wybiegają w przyszłość tak daleko, że trudno ich zrozumieć co powoduje, że często są osamotnienie w swojej misji. Wodniki są osobami łagodnymi, życzliwymi wobec wszystkich ludzi, pragnącymi dla innych jak najlepiej. Cechuje je głęboki humanitaryzm, dla nich wszyscy ludzie są równi bez względu na rasę, wyznanie, wiek czy orientację seksualną, nie uznają barier dzielących ludzi. Ogrom zła, które jest w otaczającym świecie budzi w nich bunt i chęć dokonywania reform. Cechuje ich ogromny idealizm, widzą świat w jaśniejszych kolorach niż jest w rzeczywistości. Starają się zrozumieć wszystkich ludzi zwłaszcza tych odbiegających w jakimś stopniu od ogólnie przyjętych norm , a więc bronią mniejszości rasowych, religijnych czy seksualnych, mają też wiele ciepła dla osób o zachwianej psychice i nie są do nich uprzedzeni. Zwykle ważniejsze jest dla nich szczęście ludzkości niż swoje własne i zrobią wszystko dla innych, ale pod warunkiem, że nie zagrozi to ich wolności i niezależności. Osoby spod znaku Wodnika cenią sobie wolność osobistą, niezależność poglądów i wyrażanych opinii, nie akceptują żadnych ograniczeń, nakazów, zakazów, hamujących rozwój i swobodę poczynań. Mają predyspozycje do bycia reformatorami i rewolucjonistami, głoszą postęp i zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Nieco inaczej wygląda ich osobista sytuacja. W przypadku własnej osoby są zamknięte na zmiany we własnym postępowania i własnych poglądach, co czasami prowadzi do konserwatyzmu. Otoczeni są liczną grupą przyjaciół, są bardzo towarzyskie i kontaktowe ale do nikogo nie przywiązują się zbyt mocno, wszyscy są ich przyjaciółmi, ale trudno im nawiązać głęboką więź emocjonalną, mają w sobie obawę przed nadmierną bliskością emocjonalną. Pozytywną cechą jest to że zupełnie nie przejmują się tym, co myślą o nich inni, w tym również najbliżsi. Do tego należy dodać, że w większości są to osoby bardzo tolerancyjne i nie przeszkadza im, że inni mają w wielu sprawach odmienne zdanie. Są osobami z dużą energią, często wychodzą z nowymi inicjatywami, mają mnóstwo niekonwencjonalnych pomysłów, mogą dokonywać niezwykłych wynalazków, aczkolwiek czasem przeceniają swoje możliwości i niewłaściwie oceniają realne możliwości co powoduje, że ich pomysły bywają dalekie od realizacji, a zrealizowane są czasem mało praktyczne i nieracjonalne. Interesuje ich nowość, starają się być na bieżąco z nowymi technologiami, elektroniką, nowoczesnymi środkami komunikacji, ale również z nowymi ideami w dziedzinach nauk humanistycznych. Ciekawi ich wszystko co niezwykłe i niekonwencjonalne. Dobrze sprawdzają się w pracy, która daje im możliwość bycia kreatywnymi, jest urozmaicona i pełna innowacyjności. Bardzo źle wpływa na nich praca rutynowa, powtarzalna, w której nie odnajdują nowych wyzwań.

Cechy pozytywne

tolerancja, humanitaryzm, niekonwencjonalność, oryginalność, poczucie braterstwa, odkrywczość, niezależność, wizjonierstwo

Cechy negatywne

niepraktyczność, fanatyzm, dogmatyzm, ekscentryczność, brak poczucia realizmu